სიამოვნების ანთოლოგია - Tengiz Chantladze

სიამოვნების ანთოლოგია

By Tengiz Chantladze

  • Release Date: 2016-11-01
  • Genre: Travel & Adventure

You must SIGN UP to Read or Download სიამოვნების ანთოლოგია for FREE by Click button Below

Read Free Download Free

Description

ცხოვრებამოგზაურობაა,მოგზაურობასაკუთართავში,ფიქრებში,განცდებში.ადრეთუგვიან,ყველადაასრულებსამლაშქრობას.განსხვავებამხოლოდმიღებულშთაბეჭდილებებშიიქნება.ყველასსასიამოვნომოგზაურობასგისურვებთჩემსშთაბეჭდილებებში.