द मिनिस्ट्री अाॅफ उटमोस्त हॅपिनेस - Arundhati Roy & Supriya Vakil

द मिनिस्ट्री अाॅफ उटमोस्त हॅपिनेस

By Arundhati Roy & Supriya Vakil

  • Release Date: 2020-01-01
  • Genre: Fiction & Literature

You must SIGN UP to Read or Download द मिनिस्ट्री अाॅफ उटमोस्त हॅपिनेस for FREE by Click button Below

Read Free Download Free

Description

जुन्यादिल्लीपासूनतेकाश्मीरमधीलपर्वतराजींपर्यंतआणिमहानगराच्याविराटरूपापासूनतेदूरवरच्याजंगलापर्यंत...वेगवेगळ्याआयुष्यांचेअनेकरंगीपदरउलगडूनदाखवणारीहीविलक्षणकादंबरीआहे.शहरातीलएकाकब्रस्तानात‘घर’वसवणारीअन्जुमआणितिच्यापरिघातीलपात्रे,एकारात्रीफुटपाथवरअचानकप्रकटझालेलीएकबालिका,एस.तिलोत्तमाआणितिच्यावरप्रेमकरणारेतीनपुरुष...यासाऱ्यांच्याआयुष्याभोवतीफिरणारीहीकादंबरीवाचकालाविविधभावभावनांचंउत्कटदर्शनघडवते.